MTÜ Miikaeli Ühendus
Vene tn 22, Tallinn 10123
registrikood 80017581
arveldusarve EE791010220032807012

Miikaeli Ühendus kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.