Üksused

  • Loe täpsemalt Kohila Mõisakooli kodulehelt

  • Vastuvõtt MTÜ Miikaeli Ühenduse Püha Miikaeli Kooli Eelkooli 2018/19 õppeaastal 2018-2019 õa avalduste vastuvõtt algab 1.juunist Eelkooli võtame vastu reeglina 6-aastaseid lapsi, kes soovitavalt elavad Tallinnas ja peavad sügisel 2019 minema I klassi. info: eelkool@miikael.ee Siit saate avalduse vormi alla laadida ja digiallkirjastatult saata e-posti aadressile eelkool@miikael.ee alates 1.juunist Hilisematele soovijatele võimaldame koha eelkoolis vabade kohtade olemasolul. […]

  • Püha Miikaeli Kool (PMK) on väikeste klassidega erakool, mis sügisel 2013 avas esimesed tavaklassid: 1. poiste ja 1. tüdrukute klassi. PMK toetub õppes ja kasvatuses pedagoogilisele kontseptsioonile, mis lähtub katoliku kiriku õpetusest. MISSIOON Kooli rajajad on seadnud eesmärgiks luua arengukeskkond, kus lapsed ja noored omandaks kristlikul väärtussüsteemil tugineva põhihariduse, mis aitaks neil realiseerida täielikumalt oma […]

  • Miikaeli Ühenduse Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse tegevuses on kaks suunda: Koolide juhtimisalane nõustamine hariduslike erivajadusega õpilaste kaasamiseks tavakooli hariduslike erivajadusega õpilaste perede nõustamine ja neile  rehabilitatsiooniplaanide väljatöötamine.     Projekti rahastab Avatud Eesti Fond ja EMP programm  

  • Miikaeli Ühenduse keeltekeskus on erahuvikool, mis pakub erinevaid keeleõppeprogramme VHK põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Samas korraldab MÜ keeltekeskus ka õhtuseid keelekursuseid, mis on avatud lisaks õpilastele ka õpetajatele ning lapsevanematele. Õpe MÜ Keeltekeskuses on tasuline. Inglise keele programm Miikaeli Ühenduse inglise keele intensiivõppeprogramm põhineb õde Mary Venard’i koostatud algkooli inglise keele programmil, mis arvestab väikelapse […]

  • Miikaeli Ühenduse arengukeskuse juhataja on Irja Tuus. Arengukeskuse alla kuuluvad: täppisteaduste kool, täiend- ja süvaõppekool, majandusõpe. Miikaeli Ühenduse arengukeskus on loodud eesmärgiga tagada Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastele reaal- ja loodusteaduslikes ainetes sügavam baas. Lisaks gümnaasiumi reaalklasside igapäevaõppele toetatakse arengukeskuse täppisteaduste kooli kaudu 3.–5. klassi õpilastele toimuvat robootikaringi, põhikooli õpilaste õppetegevust reaalainetes, gümnasistide praktilisi töid ja õppekäike. […]

MTÜ Miikaeli Ühendus
Loading...